44.201.96.43
 
     
     
  Ana Sayfa Hakkımızda Özel İdare Yazılımları Belediye Yazılımları Birlik Yazılımları İletişim Destek
 
 
 
Ana Sayfa
Ürünler
Kampanyalar
İnsan Kaynakları
Destek
Uzak Masaüstü Yardım
İletişim
 
Özel İdare Yazılımları
 
Taşınır Mal Programı
Amortisman Takip Programı
 
Taşınmaz Mal Takip Programı
Memur Maaş Programı
 
İşçi Maaş Programı
Köy Hizmetleri İşçi Maaş Programı
 
Maaş Takip Programı
Gelir Takip Programı
 
On-line Köy Bilgi Sistemi
Memur Sicil Programı
 
İşçi Sicil Programı
Köy Hizmetleri İşçi Sicil Programı
 
Dava Takip Programı
İcra Takip Programı
 
Bilgiişlem Yönetim Sistemi
Personel Devam Kontrol Sistemi
 
Yemekhane Kontrol Sistemi
Otopark Takip Sistemi
 
  Taşınmaz Mal Takip Programı

   Taşınmaz Mal Otomasyonu Programı genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanmıştır.
Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu: Tapu kütüğünde adlarına tescilli olan ve Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazların tapu bilgileri dava bilgileri taşınmaza ait bağımsız bölümler diğer hak sahipleri ve taşınmaza ait fotoğrafın kayıt altına alındığı formdur.
Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formu: Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan ve Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazların tapu bilgileri, dava bilgileri taşınmaza ait bağımsız bölümler, diğer hak sahipleri ve taşınmaza ait fotoğrafın kayıt altına alındığı formdur.
Orta Malları Taşınmazlar Formu: Kayıt Planının “Orta Malları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydının alındığı form.
Genel Hizmet Alanları Taşınmazlar Formu: Kayıt Planının “Genel Hizmet Alanları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydının alındığı form.
Sınırlı Ayni Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu: Tapu kütüğünde üçüncü kişiler adına tescilli veya diğer kamu idarelerinin yönetiminde olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla kullanım hakkı kendilerine verilen taşınmazların kaydının alındığı form.
Taşınmaz Raporlar: Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerce hazırlanan bu formlar taşınmaz icmal cetvelleri kayıt planında belirtilen unsurların her biri için bir rapor ayrılır ve bu taşınmazlara ilişkin adet ve yüzölçümü toplamları ayrıntılı bazda rapor ve icmal oluşturur.
Evrak Kopyalama: Programımızda bulunan bu özellik yardımıyla daha önce hazırladığımız bir evrakın tekrar hazırlanma durumunda kopyala butonunu kullanarak yeni bir taşınmaz sıra numarası vererek otomatik olarak hazırlar ve biz sadece değişiklikler varsa bunları yapıp zamandan kazanarak evrakımızı hazırlamış oluruz.

Program Güncelleme : Yönetmelikte yapılan değişikliklerin (kısmi değişiklikler) veya siz kullanıcıların bizden istediği isteklerinin internet ortamına atıldıktan sonra bu özelliği kullanarak o değişikliği uygulaması sağlanır.

Tarih Kilidi : Bu özelliğimizi kullanarak belirlediğimiz tarih ten öncesinde hazırlamış olduğumuz evrakları hiçbir değişiklik yapılmasına izin vermeden kilitler o tarih ve öncesine yeni bir kayıt yapamayız.

Otomatik Yedekleme : Programımızda bulunan bu özelliğimiz ile bilgilerimizi ister kendi bilgisayarımıza ister internet ortamına belirleyeceğimiz seçenekler halinde otomatik olarak yedekleme imkanımız vardır.

Kullanıcı İşlemlerini Görme : Birden fazla kullanıcı varsa programı kullanan bunlara ayrı ayrı yetkiler verilerek daha sonra hangi kullanıcı hangi işlemleri yapmış rahatlıkla görebiliriz.

Demo Talep Formu
Adınız Soyadınız
Kurum Adı
İl / İlçe /
Telefon
E-Posta Adresiniz
Program


Tüm alanların doldurulması zorunludur!
Programı indireceğiniz link belirttiğiniz E-Posta adresinize gönderilecektir.
 
Sayfa Başına Dön
 
 
Şimşek Bilgisayar & Yazılım Ltd.Şti.
Tel : 0 442 213 20 50 (Pbx) Fax : 0 442 213 20 52
Menderes Caddesi Gürcükapı İş Merkezi Kat:2 No:22 25100 Yakutiye / ERZURUM