Yazılımlarımız

Bizi Arayın!

0 850 305 7665

Amortisman Programı

Kamu idarelerinin duran varlıklarından, amortisman ve tükenme payına tabi tutulan hesapların belirtilen süre, yöntem ve oranlarının hesaplanması için oluşturulmuştur…

Analitik Muhasabe
Programı

Resmî gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile %100 uyumlu Programımız bu kapsamdaki tüm kurumların kullanımına uygun olarak hazırlanmıştır…

Belediye Gelir Programı

Belediyelerin vergi, resim, harç; lojman kirası, işyeri kirası; ilan ve reklam gelirleri, otobüs gelirleri gibi birçok gelir kalemlerine ait tahakkuk ve tahsilatlarını takip edebilecekleri bir sistemdir…

Birlik Maaş Programı

Köylere hizmet götürme birlikleri için yapılmış olan programımızda huzur hakkı ödemeleri için bordro, ödeme emri, banka talimat listesi ve banka disketi hazırlanabilmektedir.

Encümen Kararları Programı

Resmî kurumlara yönelik hazırlanan programımızda encümen toplantıları öncesi gündem hazırlama işlemini, toplantı sonuçlarını ve toplantıda alınan kararları programa işleyerek detaylı raporlar alınabilmektedir…

Evrak Kayıt Programı

Gelen ve giden evrakların detaylı kayıt altına alındığı hatta istenildiği takdirde ilgili evrakların taratılıp arşiv halinde saklanabildiği Evrak Kayıt Programında evrak zimmet işlemleri de yapılabilmektedir.

Gelir Takip Programı

Kalkınma Ajansları, Muhtarlıklar, Özel İdareler ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) için hazırlanmış olan bu programda birçok gelirin tahakkuk ve tahsilatları takip edilebilmekte, zamanında ödenmeyen borçlara ilişkin ilgili kanunlarda belirtilen oranlarda gecikme bedeli tahsil edilebilmektedir…

İşçi Maaş Programı

Kamu kurumlarında istihdam edilen kadrolu işçiler, 657 sayılı kanunun 4/d bendi kapsamında çalışan işçiler ve sözleşmeli personeller için oluşturulan otomasyonda puantajları girdikten sonra maaşları hesaplatıp bordro, ödeme emri, banka talimat listesi, banka disketi ve muhtasar beyannamesine ya da SGK’ya bildirilmek üzere gerekli dokümanları alabilmektesiniz.

İşçi Sicil Programı

Kamu kurumlarında istihdam edilen kadrolu işçiler, 657 sayılı kanunun 4/d bendi kapsamında çalışan işçiler ve sözleşmeli personeller için oluşturulan otomasyonda, hane birey bilgileri, izin, rapor, askerlik, mevsimlik çalışmaları, aldığı ödül ve cezalar, mal bildirimi, kurs, sendika, SSK prim bilgilerinin takibi yapılabilmektedir.

Köy Bilgi Sistemi

Belediyeler, muhtarlıklar, il özel idareleri ve diğer kamu kurumları düşünülerek oluşturulan bu sistemde ilgili köy tanımları, okul sayısından, bakkal sayısına, hane sayısından işletme sayısına; yol bilgilerinden, nüfus bilgilerine varana kadar detaylı olarak yapılabilmektedir

Memur Maaş Programı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan tüm kamu çalışanları için, bordro hesaplayıp ödeme emri, banka talimat listesi, banka disketi oluşturulabilmekte ve emekli sandığına hesaplanan bordroların bildirimi yapılmaktadır.

Memur Sicil Programı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan tüm kamu çalışan personelin sicil dosyası, hane birey bilgileri, izin, rapor, askerlik, hariçten hizmetleri, aldığı ödül ve cezalar, hareket onay, mal bildirimi, kurs, sendika, kadro ve emeklilik bilgilerinin takibinin yapıldığı sistemdir.

Otopark Takip Sistemi

Otopark Takip Sistemi sayesinde lojman, işletme veya kurum otoparkına giren ve çıkan araçların kayıtlarını tutarak kolay bir şekilde takip edebilirsiniz.

Ödenek Takip Programı

Ödenek Takip Programımız ister Analitik Muhasebe Otomasyonuyla entegreli isterseniz tek başına kullanabileceğiniz bir sistemdir. Programımızda biriminize tahsis edilen bütçenizi takip edebilirsiniz.

Personel Devam Kontrol Sistemi

Kamu ve özel sektörde çalışan personellerin giriş ve çıkışları, devamsızlık, izin ve istirahat süreleri gibi mesai saatlerinin takip edilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Su Takip Programı

İçme suyu mükelleflerinizin abone bilgilerini, endekslerini, tahakkuk ve tahsilatlarını detaylı takip edebileceğiniz sade bir arayüze sahip kullanımı kolay bir programdır.

Sulama Takip Programı

Sulama Birlikleri ve Sulama Kooperatifleri için tasarlanan programımızda üyelerinize ait kimlik bilgileri, borç bilgileri, arazi bilgileri, sulama şekli, sulama yöntemi gibi verilerin detaylı takibi yapılabilmektedir.

Taşınır Mal Programı

18 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğü giren Taşınır Mal Yönetmeliğini kapsayan ve bu yönetmelik kapsamındaki tüm kurumların kullanımına uygun olarak hazırlanmıştır Kullanıcı dostu ara yüzü ile tüm bilgiler form doldurma şeklinde hazırlanmıştır.

Taşınmaz Mal Takip Programı

Bu program kamu kurumlarına yönelik olup kurumların tapuda kayıtlı veya kayıtlı olmayan taşınmazlarının takip edilebildiği bir sistemdir.

Yemekhane Kontrol Sistemi

Yemekhane Kontrol Sisteminde, yemekhaneye girişleri kayıt altına almak, yetkisiz geçişleri ve istendiği takdirde birden fazla geçişi önlemek için yapılmıştır.

Scroll to Top