Amortisman Programı

Amortisman Takip Programı

Kamu idarelerinin duran varlıklarından, amortisman ve tükenme payına tabi tutulan hesapların belirtilen süre, yöntem ve oranlarının hesaplanması için oluşturulmuştur.  Amortisman ve tükenme payları program tarafından otomatik güncellenmekte olup amortisman hesaplama limitleri girildiğinde, belirtilen limitlere kadar amortismanın tamamını hesaplamakta, limit üstü tutarlarda ise duran varlıkları belirtilen süre ve oranlar bazında amortisman ayırmaktadır. Taşınır Mal Otomasyonu sistemini kullanan kurumlarımızda entegre yapılarak duran varlıkların giriş ve çıkışları Amortisman Takip Programına otomatik aktarılıp zaman tasarrufu sağlamakta ve hata payını en aza indirgemektedir. Amortisman defteri, muhasebe fişi program tarafından oluşturulmaktadır. Ayrıca duran varlıklar ve hesap toplamları listesi de programa eklenerek hem Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen cetvel ve listelerle hem de muhasebede mizan raporları ile teyit yapılabilmektedir.

Tebliğe Bire Bir Uygun

Program, Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu 47 sıra numaralı tebliğe %100 uyum sağlamaktadır.

Taşınır Mal Otomasyonu ile Entegrasyon

Taşınır Mal Otomasyonunu kullanan kurumların yıl içinde yapmış oldukları demirbaş giriş ve çıkış işlemleri amortisman programına aktarılarak kullanıcılara zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Taşınmaz Mal Takip Programı İle Entegrasyon

Taşınmaz Mal Takip Programını kullanan kurumların yıl içinde yapmış oldukları 251 ve 252 hesaplarına ait giriş ve çıkış işlemlerini amortisman programına aktarılarak kullanıcılara kolaylık sağlanmaktadır.

Amortisman ve Tükenme Payının Otomatik Hesaplanması

Tebliğde belirtilen süre ve oranlara göre program hesaplamaları otomatik yapmaktadır.

Amortisman ve Tükenme Paylarının Muhasebeleştirilmesi

Programda otomatik hesaplanan amortisman ve tükenme paylarının muhasebe işlem fişi program tarafından hazırlanabilmekte ayrıca Analitik Muhasebe Otomasyona muhasebe işlem fişi otomatik aktarılabilmektedir.
Scroll to Top