Belediye Gelir Programı

Belediye Gelir Programı

18 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğü giren Taşınır Mal Yönetmeliğini kapsayan ve bu yönetmelik kapsamındaki tüm kurumların kullanımına uygun olarak hazırlanmıştır
Kullanıcı dostu ara yüzü ile tüm bilgiler form doldurma şeklinde hazırlanmıştır.
Yönetmelikte bulunan tüm cetvel ve listeler ile yüzlerce rapor ile zenginleştirilen programımız da aylık, günlük veya yıllık birçok istatistiki raporlar mevcuttur.
 Sınırsız ambar, harcama birimi ve muhasebe birimi tanımı yapılabilmektedir.
Ambarlar otomatik olarak konsolide edilerek taşınır yönetim dönemine ait tüm raporlar icmal yapılabilmektedir.
Tüketim malzemeleri raflara göre takip edilebilmektedir.
Programımızda ayrıca Doğrudan Temin usulü ile yaptığınız ihale işlemleri ve bunlara ait ihale belgelerini de hazırlayabilirsiniz.
Programımızda Sayıştay veri aktarımları otomatik olarak hazırlanabilmektedir.
Tüm rapor ve listeler istenilen formata (Word, Excel, Pdf, Xml vb.) çevirebilmektedir.

Sicil Kartları

Mükellef bilgilerini kayıt altına alınıp detaylı bazda takibini sağlayabilirsiniz.

Tahakkuk İşlemleri

Kurumunuza ait her türlü gelirlerinizin aylık, belirli vadeli, yıllık olarak tahakkukunu oluşturabilir, takibe alabilir veya tahakkuktan terkin işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Tahakkuk Takip İşlemleri

Ödemelerini zamanında yapmayan mükellef için Ödeme Emri, Haciz Varakası, Haciz Bildirgesini programdan oluşturabilirsiniz.

Gecikme Cezası

Vade tarihi geçmiş alacaklar için 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa uygun otomatik gecikme cezası hesaplatabilirsiniz.

Borç Yapılandırma İşlemleri

Alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik yayımlanan kanunlara göre programda alacaklar belirtilen oran ve taksitlere göre yeniden düzenlenebilmektedir. Ayrıca yapılandırma ihlal hesaplaması da yapılabilmektedir.

Tahsilat İşlemleri

Programda tahakkuklu ve tahakkuksuz tahsilat işlemleri yapabilir ve detaylı raporlar alabilirsiniz.
Scroll to Top