Evrak Kayıt Programı

Evrak Kayıt Programı

Gelen ve giden evrakların detaylı kayıt altına alındığı hatta istenildiği takdirde ilgili evrakların taratılıp arşiv halinde saklanabildiği Evrak Kayıt Programında evrak zimmet işlemleri de yapılabilmektedir. Programda ayrıca yapılan işlemlere ait detaylı raporlar istenilen formatta (pdf, xml, doc, bmp, jpeg vb) alınabilmektedir. Analitik Muhasebe Otomasyonunu kullanan tüm birliklerimize bu programı ücretsiz vermekteyiz.

Gelen Evrak İşlemleri

Kuruma gelen evrakların geldiği yeri, evrakın özetini, evrakın türünü, havale edildiği birimi kayıt altına alabilir, istenildiği takdirde gelen evrakı da taratıp programa arşivleyebilirsiniz.

Giden Evrak İşlemleri

Kurum tarafından gönderilen evrakların kime gönderildiği, hangi birim tarafından evrakın oluşturulduğu ve eklerini kayıt altına alabilir, istenildiği takdirde gönderilen evrakı da taratıp programa arşivleyebilirsiniz.

Zimmet İşlemleri

Gelen evrakların birimlerde kişilere zimmet verilmesi durumunda bunları programa kayıt edebilir ve çıktılarını alabilirsiniz.

Evrak Kayıt Defteri​

Gelen ve Giden evraklara ilişkin yapılan kayıtlar doğrultusunda program tarafından günlük, aylık, yıllık raporlar istenilen formatta alınabilmektedir.
Scroll to Top