Gelir Takip Programı

Gelir Takip Programı

Kalkınma Ajansları, Muhtarlıklar, Özel İdareler ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) için hazırlanmış olan bu programda birçok gelirin tahakkuk ve tahsilatları takip edilebilmekte, zamanında ödenmeyen borçlara ilişkin ilgili kanunlarda belirtilen oranlarda gecikme bedeli tahsil edilebilmektedir. Programda ayrıca kültür varlıkları katkı payı girişi sağlanabilmekte, belediye proje işlemleri ve proje ödemeleri takip edilebilmektedir. Resmî kurumlara ait iş yeri ve lojmanlar sicillerle birleştirilerek kirada bulunan kuruma ait taşınmazlarla ilgili detaylı raporlar da alınabilmektedir. Değiştirilen mevzuatlara ve yeni çıkartılan yapılandırma kanunlarına göre programlarımız güncellenerek kullanıcılarımıza her türlü kolaylık sağlanmaktadır.

Sicil ve İş Yeri Kayıtları

Kurumunuza ait lojman, iş yeri, kantin, taş ocakları vb. taşınmazları ve bunları kiralayan belediye, şirket gibi tüzel kişilikler ile gerçek kişileri programda kayıt altına alabilirsiniz.

İşyeri-Sicil Birleştirme Ayırma

Kuruma ait iş yerlerinin hangi mükellef tarafından kiralandığı, kiralamaya ilişkin encümen karar tarihi, numarası, sözleşme bilgilerini kayıt altına alabilir ve raporlayabilirsiniz.

Kültür Varlıkları Katkı Payı

22.08.2015 tarihli 29453 sayılı resmî gazetede yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan bu bölümde katkı payı tutarlarını, projeleri ve bu projelere ilişkin ödemeleri takip edebilirsiniz.

Tahakkuk İşlemleri

Kurumunuza ait her türlü gelirlerinizin aylık, belirli vadeli, yıllık olarak tahakkukunu oluşturabilir, takibe alabilir veya tahakkuktan terkin işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Tahakkuk Takip İşlemleri

Ödemelerini zamanında yapmayan mükellef için Ödeme Emri, Haciz Varakası, Haciz Bildirgesini programdan oluşturabilirsiniz.

Gecikme Cezası

Vade tarihi geçmiş alacaklar için 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa uygun otomatik gecikme cezası hesaplatabilirsiniz.

Borç Yapılandırma İşlemleri

Alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik yayımlanan kanunlara göre programda alacaklar belirtilen oran ve taksitlere göre yeniden düzenlenebilmektedir. Ayrıca yapılandırma ihlal hesaplaması da yapılabilmektedir.

Tahsilat İşlemleri

Programda tahakkuklu ve tahakkuksuz tahsilat işlemleri yapılabilmekte ve detaylı raporlar alınabilmektedir.

Tahsilat İşlemleri

Programda tahakkuklu ve tahakkuksuz tahsilat işlemleri yapılabilmekte ve detaylı raporlar alınabilmektedir.​
Scroll to Top