İşçi Maaş Otomasyonu

İşçi Maaş Otomasyonu

Kamu kurumlarında istihdam edilen kadrolu işçiler, 657 sayılı kanunun 4/d bendi kapsamında çalışan işçiler ve sözleşmeli personeller için oluşturulan otomasyonda puantajları girdikten sonra maaşları hesaplatıp bordro, ödeme emri, banka talimat listesi, banka disketi ve muhtasar beyannamesine ya da SGK’ya bildirilmek üzere gerekli dokümanları alabilmektesiniz. Otomasyonda brütten nete hesaplama yapılabileceği gibi netten brüte de hesaplama yapılabilmektedir. Maaş bordrosunun içerisinde yol, yemek, yakacak, iş primi, ölüm, askerlik, tabi afet vb. sosyal yardımlar verilebileceği gibi icra, nafaka, BES, sendika aidatı, lojman kirası gibi birçok kesintiler de yapılabilmektedir. Ayrıca icra, nafaka ve kişi borcu kesintileri için mahkeme ve icra dairesi bazında taahhütlü, taahhütsüz, tahsilat bilgileri, personele ait diğer icra dosyaları ve bordro seçimi gibi detaylı olarak takip işlemleri yapılabilmektedir. Her bir kesinti ve yardım için detaylı ayrı ayrı raporlar alınabilmektedir. İkramiye bordrosu, fazla mesai bordrosu, arazi tazminatı bordrosu, sosyal denge sözleşme bordrosu ayrı ayrı alınabileceği gibi maaş bordrosunun içerisinde de oluşturulabilmektedir. Otomasyonda toplu iş sözleşmelerine ait geriye dönük fark bordroları yapılabilmektedir. Program içerisinde günlük / aylık / saatlik çalışma bazında toplu puantaj, tek puantaj ve takvim puantaj hesaplaması yapabilmekteyiz. Takvim puantajı özelliğimiz sayesinde İşçi Sicil Otomasyonu ile entegre çalışarak izin, rapor, mazeret, aylıksız izin, işe giren ve işten ayrılan personellere ait gün bilgileri otomatik olarak puantaj bilgilerine işlenip, personelin çalışma, prime esas ve eksik günlerini kolayca muhtasar beyanname sistemine aktarabilmekteyiz. Ayrıca e-bordro sorgulama özelliğimiz ile hazırlanan bordroları isteğiniz doğrultusunda web sayfanıza aktarım yaparak personellerin bordro sorgulamasını da sağlamaktayız. İstenildiği takdirde bordrolar işçilere mail olarak da gönderilebilmektedir.

Maaş Hesaplama

Programda brütten nete hesaplama yapılabileceği gibi netten brüte de hesaplama yapılabilmektedir.

Yevmiye Takibi

Kadrolu işçilerde, derece kademeye bağlı olarak tanımlanan yevmiyeler skala üzerinden otomatik verilebilmektedir.

Puantaj

Programda tek puantaj, toplu puantaj ve takvim puantaj gibi birçok puantaj girişi sağlanabilmektedir. Ayrıca istenildiği takdirde kuruma bağlı her bir birim için pauntör oluşturulabilmektedir.

Bordro

Programda maaş, ikramiye, fazla mesai, ek ödeme, arazi, giyim, bayram vb. bordrolar alınabilmektedir.

Ödeme Emri

Programda yapılan her türlü bordrolara ilişkin ödeme emirleri toplu olarak hazırlanabileceği gibi ayrı ayrı da oluşturulabilmektedir.

İcra Takip İşlemleri

İşçilerin icralarını dosya bazlı detaylı takip edebilirsiniz. Birden fazla icra dosyası olan işçilerde bir dosya kapandığı zaman kesintiler diğer dosyadan devam etmektedir. İstenildiği takdirde aynı anda birden fazla icra dosyasından kesinti yapılabilmektedir. Ayrıca nafaka ve kişi borcu kesintilerini de bu bölümden takip edebilirsiniz.

SGK ve Muhtasar Beyanname İşlemleri

SGK’ya ve gelir idaresi başkanlığına aylık bazda gönderilmesi gereken muhtasar beyanname, bildirgeler ve diğer dosyalar program tarafından hazırlanmaktadır.

Raporlar

Programda bordrolara ait yardım ve kesinti listeleri, banka talimat, bireysel emeklilik, aylık personel bildirimi, puantaj gün listesi, yıllık maaş ve maliyet listeleri, muhtasar beyanname raporu, aylık SGK prime esas kazanç listeleri ve fazla mesai listeleri detaylı bazda alınabilmektedir.

Banka Disketi Hazırlama

Kurumun çalışmış olduğu bankaya ait disket istenilen formatta hazırlanabilmekte ve program tarafından mail atılabilmektedir.

Puuantaj ve Bordro Kilitleme

Hazırlanan puantaj ve bordrolarınızı kilitleyerek sehven değiştirilmesini ve bordronun yeniden hesaplanmasını engelleyebilirsiniz.

Bordro İptali

Aynı ay içerisinde sehven hazırlanan bordrolar ayrı ayrı veya toplu olarak iptal edilebilmektedir.

Kullanıcı Logları

Programda kullanıcıların yapmış olduğu tüm işlemler kayıt altına alınıp, yetkili personeller tarafından takibi sağlanabilmektedir.

Web Bordro Sorgulama ve Mail Atma

Hazırlanan bordrolar kurumun isteği doğrultusunda mail atılabileceği gibi web sayfasına aktarım yapılarak aylık bazda personellerin bordrolarını kontrol etmeleri sağlanmaktadır.
Scroll to Top