İşçi Sicil Otomasyonu

İşçi Sicil Otomasyonu

Kamu kurumlarında istihdam edilen kadrolu işçiler, 657 sayılı kanunun 4/d bendi kapsamında çalışan işçiler ve sözleşmeli personeller için oluşturulan otomasyonda, hane birey bilgileri, izin, rapor, askerlik, mevsimlik çalışmaları, aldığı ödül ve cezalar, mal bildirimi, kurs, sendika, SSK prim bilgilerinin takibi yapılabilmektedir. Personelin öğrenim durumundan nüfus bilgilerine, adreslerinden eş ve çocuk bilgilerine kadar detaylı takibi yapılabilmektedir. Mernis servis sağlayıcısı şifresi ile personele ait nüfus bilgilerini program otomatik alabilmektedir. İzin ve hizmet bilgilerinin kurumun web sayfasına aktarılarak personeller tarafından izin takibi yapılabilmektedir. Personel ile ilgili kadro değişiklik cetveli, kadro ihdas cetveli ve kadro hareketleri onay belgesi hazırlanabileceği gibi bunların yanında kullanıcıların işlemlerini daha kolay hale getirmek ve gerekli mercilere bilgi vermek amacıyla programda detaylı birçok rapor istenilen formatta (pdf, xml, doc, bmp, jpeg vb) alınabilmektedir.

Özlük Bilgileri

Personellerin nüfus cüzdanı, izin ve istirahat, aldığı ödül ve ceza, bulunduğu görevler, SGK prim bilgileri, hariçten hizmet, adli işlemler, katıldığı kurslar, eğitim ve hane birey gibi özlük bilgilerinin detaylı takibi yapılabilmektedir.

Mernis (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi)

Kuruma ait mernis servis sağlayıcı şifresi ile personelle ait nüfus ve adres bilgileri otomatik alınabilmektedir.

Kadro İşlemleri

Norm kadro ilke ve standartlarına yönelik hazırlanan bu bölümde kuruma göre kadro kütük tanımları gerçekleştirilip, ihtiyaç duyulan nitelik ve unvana ait boş/dolu kadroların girişleri yapılarak kadro ihdas cetvelleri alınabilmektedir.

Personel İzin İşlemleri

Personellerin sağlık, mazeret, ücretsiz, günlük ve yıllık izinleri detaylı bazda takibi yapılabilmektedir. Ayrıca kurum bazında yıllık izin kullanım çizelgesi hazırlanarak personellerin yıllık izinleri belirli bir plan çerçevesinde kullandırılıp iş akışının sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Personel Bilgi Sorgulama

Personellerin özlük verilerine göre istemiş olduğu kriterlere göre seçim yapılarak detaylı rapor alınabilmektedir.

Personel İstatistik Bilgileri

Personellerin öğrenim durumu, cinsiyeti, doğum tarihi, görevi, kadro unvanı ve sınıfı gibi birçok özlük verilerine göre detaylı rapor alınabilmektedir.

Personel Kadro Listeleri

Kuruma ait işçilerin dolu, boş ve mevcut kadrolarına ait cetveller ve detaylı kadro dağıtım listeleri alınabilmektedir.

İzin ve Hizmet Bilgileri Aktarma

İşçi maaş otomasyonunu kullanan kurumlarımıza yönelik hazırlanan bu bölümde izin ve hizmet bilgileri e bordrolara aktarılarak personellerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

İşçi Maaş Otomasyonu ile Entegrasyon

İşçi maaş otomasyon sistemimizi kullanan kurumlar sicil otomasyonunda girişleri yapılan izin, mazeret ve rapor bilgilerini; maaş ve emekli terfi işlemlerini bordro hesaplamalarına otomatik yansıtabilmektedirler.

Kullanıcı Logları

Programda kullanıcıların yapmış olduğu tüm işlemler kayıt altına alınıp, yetkili personeller tarafından takibi sağlanabilmektedir
Scroll to Top