Köy Bilgi Sistemi

Köy Bilgi Sistemi

Belediyeler, muhtarlıklar, il özel idareleri ve diğer kamu kurumları düşünülerek oluşturulan bu sistemde ilgili köy tanımları, okul sayısından, bakkal sayısına, hane sayısından işletme sayısına; yol bilgilerinden, nüfus bilgilerine varana kadar detaylı olarak yapılabilmektedir. Köylere yapılan alt yapı hizmetlerinden, eğitim hizmetlerine, sağlık hizmetlerinden, turizm hizmetlerine kadar birçok yapılan yatırımların kayıt altına alındığı bu sistemde enlem ve boylam gibi koordinat bilgileri girilerek de harita üzerinde köyün yeri gösterilmektedir. Köylere girilen veriler doğrultusunda detaylı raporlar ve istatistiki veriler istenilen formatta (pdf, xml, doc, bmp, jpeg vb) alınabilmektedir.

Köy Bilgi Tanımları

Köye ait hane, mahalle, bakkal, işletme sayısı; muhtar, aza bilgileri; sağlık, eğitim, tarım hizmetleri ve tarihi eserleri vb. bilgilerin detaylı takibi yapılabilmektedir.

Altyapı Bilgileri

Köyde mevcut olan ve yapılan içme suyu, kanalizasyon ve sulama suyu gibi altyapı bilgilerinin detaylı takibi yapılabilmektedir.

Yatırım İşlemleri

Kurum tarafından yapılan yatırımlar ile ihaleye bağlı yapılan yatırımların planlama aşamasından işin tamamlanma aşamasına kadar ki yapılan tüm işlemlerin detaylı takibi yapılabilmektedir.

Arıza/Talep ve Etüt Proje İşlemleri

Muhtarlar tarafından kuruma bildirilen arıza, talep ve talep sonuç bilgi girişleri ile köye yapılan etüt çalışmaları ve bu çalışmaların nasıl sonuçlandığı detaylı bazda takibi yapılabilmektedir.

Web Sayfasına Aktarım​

Köy bilgi sistemi üzerinden köy adına yapılan her türlü veri girişleri otomatik olarak kurumun web sayfasından yayınlanması sağlanmaktadır.​
Scroll to Top