Memur Maaş Otomasyonu

Memur Maaş Otomasyonu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan tüm kamu çalışanları için, bordro hesaplayıp ödeme emri, banka talimat listesi, banka disketi oluşturulabilmekte ve emekli sandığına hesaplanan bordroların bildirimi yapılmaktadır. Özel idare bünyesinde çalışan memurlar için verilen sosyal denge sözleşme ücreti normal bordro içinde verilebileceği gibi ayrı bordroda da düzenlenebilmektedir. BUMKO üzerinden yayınlanan katsayılar otomasyonda otomatik güncellenerek fark bordroları da düzenlenmektedir. Memurların maaş, emekli ve kıdem terfileri geldiği zaman programda uyarı verilerek bordroda hatalı hesaplamaların önüne geçilebilmektedir. Otomasyonda 5510 öncesi ve 5510 sayılı kanuna tabi memurların ücretsiz izin, yarı zamanlı, açığa alınma ve göreve dönüş bordro hesaplamaları da yapılabilmektedir. Memur Sicil Otomasyonu ile entegreli çalışarak izin, rapor, mazeret gün bilgileri otomatik olarak maaş bilgilerine işlenip, personelin rapor kesintileri kolayca hesaplanabilmektedir. Ayrıca icra, nafaka ve kişi borcu kesintileri için mahkeme ve icra dairesi bazında taahhütlü, taahhütsüz, tahsilat bilgileri, personele ait diğer icra dosyaları ve bordro seçimi gibi detaylı olarak takip işlemleri yapılabilmektedir. Bordro hesaplamasında verilen her bir yardım ve kesinti için ayrı ayrı raporlar alınabilmekte ve bunların yanında kullanıcıların işlemlerini daha kolay hale getirmek ve gerekli mercilere bilgi vermek amacıyla programda detaylı birçok rapor istenilen formatta (pdf, xml, doc, bmp, jpeg vb) alınabilmektedir. Ayrıca e-bordro sorgulama özelliğimiz ile hazırlanan bordroları isteğiniz doğrultusunda web sayfanıza aktarım yaparak personellerin bordro sorgulamasını da sağlanmaktayız. İstenildiği takdirde bordrolar işçilere mail olarak da gönderilebilmektedir.

Memur Maaş Hesaplama

Programda 5510 öncesi ve 5510 sayılı kanuna tabi bordro hesaplaması yapılabilmektedir. Ayrıca vekalet görevinde bulunan, ücretsiz izne ayrılan, açığa alınan, açıktan göreve dönüş yapan, yarı zamanlı çalışan, gazi olarak görev alan, 666 sayılı kanuna göre ve 5434 sayılı kanunun Ek 67 Md. göre çalışan personellere ait bordro hesaplamaları da yapılabilmektedir.

Puantaj

Programda arazi, üç aylık ek tazminat ve yemek puantaj girişi sağlanabilmektedir.

Bordro

Programda maaş, sosyal denge (netten brüte / brütten nete), ikramiye, performans, ek ödeme, arazi, ek tazminat, giyim, yemek vb. bordrolar alınabilmektedir.

Bordo İptali

Aynı ay içerisinde sehven hazırlanan bordrolar ayrı ayrı veya toplu olarak iptal edilebilmektedir.

Ödeme Emri

Programda yapılan her türlü bordrolara ilişkin ödeme emirleri toplu olarak hazırlanabileceği gibi ayrı ayrı da oluşturulabilmektedir.

İcra Takip İşlemleri

Personellerin icralarını dosya bazlı detaylı takip edebilirsiniz. Birden fazla icra dosyası olan işçilerde bir dosya kapandığı zaman kesintiler diğer dosyadan devam etmektedir. İstenildiği takdirde aynı anda birden fazla icra dosyasından kesinti yapılabilmektedir. Ayrıca nafaka ve kişi borcu kesintilerini de bu bölümden takip edebilirsiniz.

Emekli Sandığı (E-Kesenek) İşlemeleri

Aylık bazda 5510 sayılı kanun öncesi ve sonrasına ait personellerin emekli sandığı dosyaları oluşturularak otomatik aktarım yapılabilmektedir.

Banka Disketi Hazırlama

Kurumun çalışmış olduğu bankaya ait disket istenilen formatta hazırlanabilmekte ve program tarafından mail atılabilmektedir.

Raporlar

Programda bordrolara ait yardım ve kesinti listeleri, banka talimat, bireysel emeklilik, aylık personel bildirimi, emekli sandığı aylık kesinti listeleri, yıllık kadro maaş ve maliyet listeleri detaylı bazda alınabilmektedir.

Bordro Kilitleme

Hazırlanan bordrolarınızı kilitleyerek sehven değiştirilmesini ve bordronun yeniden hesaplanmasını engelleyebilirsiniz.

Kullanıcı Logları

Programda kullanıcıların yapmış olduğu tüm işlemler kayıt altına alınıp, yetkili personeller tarafından takibi sağlanabilmektedir.

Web Bordro Sorgulama ve Mail Atma

Hazırlanan bordrolar kurumun isteği doğrultusunda mail atılabileceği gibi web sayfasına aktarım yapılarak aylık bazda personellerin bordrolarını kontrol etmeleri sağlanmaktadır.
Scroll to Top