Memur Sicil Otomasyonu

Memur Sicil Otomasyonu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan tüm kamu çalışan personelin sicil dosyası, hane birey bilgileri, izin, rapor, askerlik, hariçten hizmetleri, aldığı ödül ve cezalar, hareket onay, mal bildirimi, kurs, sendika, kadro ve emeklilik bilgilerinin takibinin yapıldığı sistemdir. Personelin öğrenim durumundan nüfus bilgilerine, adreslerinden eş ve çocuk bilgilerine kadar detaylı takibi yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmet takibini yaptığı hitap projesinde istenilen nüfus, askerlik, okul, kurs bilgileri, hizmet cetveli, unvan bilgileri, hariçten hizmetler ve tazminat bilgileri girişleri ile uyumlu olduğu için program bu bilgileri otomatik Hitap’a aktarabilmekte ve aynı zamanda hitapta kayıtlı verileri programa çekebilmektedir. Mernis servis sağlayıcısı şifresi ile personele ait nüfus bilgilerini program otomatik alabilmektedir. İzin ve hizmet bilgilerinin kurumun web sayfasına aktarılarak personeller tarafından izin takibi yapılabilmektedir. Personel ile ilgili kadro değişiklik cetveli, kadro ihdas cetveli ve kadro hareketleri onay belgesi hazırlanabileceği gibi bunların yanında kullanıcıların işlemlerini daha kolay hale getirmek ve gerekli mercilere bilgi vermek amacıyla programda detaylı birçok rapor istenilen formatta (pdf, xml, doc, bmp, jpeg vb) alınabilmektedir.

Özlük Bilgileri

Personellerin nüfus cüzdanı, izin ve istirahat, aldığı ödül ve ceza, bulunduğu memuriyetler, emeklilik, hariçten hizmet, adli işlemler, katıldığı kurslar, eğitim ve hane birey gibi özlük bilgilerinin detaylı takibi yapılabilmektedir.

Mernis (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi)

Kuruma ait mernis servis sağlayıcı şifresi ile personelle ait nüfus ve adres bilgileri otomatik alınabilmektedir.

Kadro İşlemleri

Norm kadro ilke ve standartlarına yönelik hazırlanan bu bölümde kuruma göre kadro kütük tanımları gerçekleştirilip, ihtiyaç duyulan nitelik ve unvana ait boş/dolu kadroların girişleri yapılarak kadro ihdas cetvelleri alınabilmektedir.

Personel İzin İşlemleri

Personellerin sağlık, mazeret, ücretsiz, günlük ve yıllık izinleri detaylı bazda takibi yapılabilmektedir. Ayrıca kurum bazında yıllık izin kullanım çizelgesi hazırlanarak personellerin yıllık izinleri belirli bir plan çerçevesinde kullandırılıp iş akışının sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Personel Bilgi Sorgulama

Personellerin özlük verilerine göre istemiş olduğu kriterlere göre seçim yapılarak detaylı rapor alınabilmektedir.

Personel İstatistik Bilgileri

Personellerin öğrenim durumu, cinsiyeti, doğum tarihi, görevi, kadro unvanı ve sınıfı gibi birçok özlük verilerine göre detaylı rapor alınabilmektedir.

Personel Kadro Listeleri

Kuruma ait normal kadro durum, sözleşmeli kadro durum, K-1 cetveli, birim, sınıf ve unvan bazında cetveller vb. birçok detaylı kadro dağıtım listeleri alınabilmektedir.

Hitaptan Bilgi Alma ve Aktarma

SGK’nın hizmet takibini yaptığı Hitap projesinde istenilen özlük bilgileri sisteme aktarılabildiği gibi sistemden de veriler programa çekilebilmektedir.

İzin ve Hizmet Bilgileri Aktarma

Memur maaş otomasyonunu kullanan kurumlarımıza yönelik hazırlanan bu bölümde izin ve hizmet bilgileri e bordrolara aktarılarak personellerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Memur Maaş Otomasyonu ile Entegrasyon

Memur maaş otomasyon sistemimizi kullanan kurumlar sicil otomasyonunda girişleri yapılan izin, mazeret ve rapor bilgilerini; maaş ve emekli terfi işlemlerini bordro hesaplamalarına otomatik yansıtabilmektedirler.

Kullanıcı Logları

Programda kullanıcıların yapmış olduğu tüm işlemler kayıt altına alınıp, yetkili personeller tarafından takibi sağlanabilmektedir.
Scroll to Top