Su Takip Programı

Su Takip Programı

İçme suyu mükelleflerinizin abone bilgilerini, endekslerini, tahakkuk ve tahsilatlarını detaylı takip edebileceğiniz sade bir arayüze sahip kullanımı kolay bir programdır. Bu sistemde amaç girilen endeksler sonucu belirtilen tarifelere göre abonelere tahakkuk oluşturmak ve bu tahakkukların tahsilatını elektronik ortamda yapabilmektir. Mesken, iş yeri, kamu kurumu veya sizin belirleyeceğiniz kriterlere göre programda birden fazla tarifelendirme yapılabilmekte, kişilere ödeme emri ve haciz varakası oluşturulabilmektedir. Analitik Muhasebe Otomasyonuna entegre yapılarak tahakkuk ve tahsilatlar muhasebe sistemine aktarımı sağlanabilmektedir. Belediye Gelir Programı ile entegrasyonu yapılarak sicil bilgileri, tahakkuk ve tahsilatları tek bir raporda alınabilmekte ve istatistiki veriler tek bir yerden oluşturulabilmektedir. Ayrıca detaylı raporlar ve istatistiki veriler istenilen formatta (pdf, xml, doc, bmp, jpeg vb) alınabilmektedir. Değiştirilen mevzuatlara ve kanunlarına göre programlarımız güncellenerek kullanıcılarımıza her türlü kolaylık sağlanmaktadır.

Sicil Kartları

Mükellef bilgilerini kayıt altına alınıp detaylı bazda takibini sağlayabilirsiniz.

Abone Bilgileri

Mükellefle yapılan abonelik işlemlerine ait sözleşme, yatırılan teminat tutarı, tesisata takılan sayacın markası, numarası, abone grubu gibi detaylı bilgilerin takibini yapabilirsiniz.

Endeks Girişi

Mükelleflerin endeks bilgileri manuel girilebileceği gibi programa uyumlu el terminali ile endeksler aktarılarak tahakkuk hesaplama işlemi yapılabilmektedir.

Tahakkuk Takip İşlemleri

Ödemelerini zamanında yapmayan mükellef için Ödeme Emri, Haciz Varakası, Haciz Bildirgesini programdan oluşturabilirsiniz.

Gecikme Cezası

Vade tarihi geçmiş alacaklar için 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa uygun otomatik gecikme cezası hesaplatabilirsiniz.

Borç Yapılandırma İşlemleri

Alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik yayımlanan kanunlara göre programda alacaklar belirtilen oran ve taksitlere göre yeniden düzenlenebilmektedir. Ayrıca yapılandırma ihlal hesaplaması da yapılabilmektedir.

Tahsilat İşlemleri

Programda endekslere göre yapılan tahakkukların tahsilat işlemi yapılabileceği gibi kurumun diğer alacaklarına yönelik tahsilat işlemleri de yapılabilmektedir.
Scroll to Top