Sulama Takip Programı

Sulama Takip Programı

Sulama Birlikleri ve Sulama Kooperatifleri için tasarlanan programımızda üyelerinize ait kimlik bilgileri, borç bilgileri, arazi bilgileri, sulama şekli, sulama yöntemi gibi verilerin detaylı takibi yapılabilmektedir. DSİ’nin istemiş olduğu raporlar ile birliklerin sulamaya ilişkin alabilecekleri rapor ve istatistik raporları istenilen formatta (pdf, xml, doc, bmp, jpeg vb) alınabilmektedir. Programda saat veya dekara göre tahakkuk oluşturulmakta sulama yöntemine, sulanan bitkinin türüne göre farklı fiyatlandırma yapılabilmektedir. Ayrıca peşin ödemelere indirim uygulanabilmekte, ödemesini geciktiren mükelleflere gecikme bedeli hesaplanabilmektedir.

Dekar Tahakkuk Girişi

Sulama Takip Programında sulama yapılan arazinin dekarına, bitki türüne, sulamanın şekline göre tahakkuk oluşturup indirim uygulanabilmektedir.

Saat Tahakkuk Girişi

Sulama saati baz alınarak hesaplanan bu tahakkukta sulama motorlarının boyutlarına göre farklı fiyatlandırma yapılabilmektedir.

İş Makinesi Fatura Tahakkuku

İş makinelerini mükelleflerine kiraya verenler için oluşturulan bu bölümde tahakkuk oluşturup mükelleflere fatura yazdırılabilmektedir.

Tahsilat İşlemleri

Tüketim malzemelerini belirtmiş olduğunuz azami ve asgari miktarlarına göre program gerekli miktar kontrolleri yaparak limitleri aşan malzemeler için uyarı vermektedir.

Gecikme Cezası Hesaplama

Ödemesini zamanında yapmayan mükellefler için girilen oranlar baz alınarak otomatik gecikme cezası uygulanabilmektedir.

DSİ’nin Sulama Birliklerinden İstediği Raporlar

DSİ’nin birliklerden her yıl istemiş olduğu mesaha çizelgesi, mesaha tahakkuk özeti vb. diğer raporlar program tarafından oluşturulmakta ve istenilen formatta alınabilmektedir.

Sulama İstatistik Raporları

Programda günlük, haftalık, aylık, yıllık tahakkuk ve tahsilat istatistik raporları alınabileceği gibi tahakkuk-tahsilat grafiği, tahakkuk tahsilat oranı gibi birçok istatistiki raporlar hazırlanabilmektedir.
Scroll to Top