Taşınır Mal Programı

Taşınır Mal Otomasyonu

18 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğü giren Taşınır Mal Yönetmeliğini kapsayan ve bu yönetmelik kapsamındaki tüm kurumların kullanımına uygun olarak hazırlanmıştır
Kullanıcı dostu ara yüzü ile tüm bilgiler form doldurma şeklinde hazırlanmıştır.
Yönetmelikte bulunan tüm cetvel ve listeler ile yüzlerce rapor ile zenginleştirilen programımız da aylık, günlük veya yıllık birçok istatistiki raporlar mevcuttur.
 Sınırsız ambar, harcama birimi ve muhasebe birimi tanımı yapılabilmektedir.
Ambarlar otomatik olarak konsolide edilerek taşınır yönetim dönemine ait tüm raporlar icmal yapılabilmektedir.
Tüketim malzemeleri raflara göre takip edilebilmektedir.
Programımızda ayrıca Doğrudan Temin usulü ile yaptığınız ihale işlemleri ve bunlara ait ihale belgelerini de hazırlayabilirsiniz.
Programımızda Sayıştay veri aktarımları otomatik olarak hazırlanabilmektedir.
Tüm rapor ve listeler istenilen formata (Word, Excel, Pdf, Xml vb.) çevirebilmektedir.

Konsolide

Birden fazla ambar ve birimlerle çalışan kurumlar için tüm taşınır kayıtlarını bir veritabanında toplayıp yönetmelikte belirtilen rapor ve listeleri almanızı kolaylaştırmaktadır.

Barkod Etiket Oluşturma

253,254 ve 255 hesap kodlu taşınırların adı, geliş tarihi, TİF numarası vb. diğer bilgileri ile kurumun logosu dahil bilgilerini içeren etiketler oluşturup taşınırlarınıza yapıştırabilirsiniz.

El Terminali veya Android Uygulama ile Sayım

Barkod etiketlerini yazdırırken QR kod veya barkod oluşturarak demirbaşlarınızı verilen zimmetlere göre birim, oda veya kişi bazlı sayımını yapabilirsiniz.

Stok Kontrol

Tüketim malzemelerini belirtmiş olduğunuz azami ve asgari miktarlarına göre program gerekli miktar kontrolleri yaparak limitleri aşan malzemeler için uyarı vermektedir.

Taşıt İşlemleri ve Uyarı Sistemleri

Otomasyonda kuruma ait tüm taşıtların sürücülerini, bakım onarımlarını, sigorta ve muayenelerini, görev ve kazalarını takip edebilir ayrıca sigorta ve muayene tarihleri yaklaşan araçlarınız için uyarı sistemini aktif edebilirsiniz.

Demirbaş Garanti Uyarı Sistemi

Demirbaş kart tanımı yapılırken garanti bitiş tarihleri de yazılmışsa, program bu tarihe yakın uyarı vererek kullanıcıları bilgilendirmektedir.

Birim Bazlı Taşınır İstek Belgesi

Birimlerin oluşturmuş olduğu istek belgelerine göre malzeme ve demirbaşlar temin edilip çıkış tifine otomatik aktarım yapılabilmektedir.

İrsaliye İşlemleri

Firmadan irsaliye ile alınan demirbaş veya tüketimlerin giriş ve çıkış işlemlerini takip edilmesi amacıyla yapılmıştır. Fatura kesildikten sonra bu işlemler otomatik olarak giriş ve çıkış tiflerine aktarılabilmektedir.

Amortisman Hesaplama Programı ile Entegrasyon

253,254 ve 255 hesap kodlarındaki taşınırlarınıza ait yıl içinde yapılan giriş ve çıkışlara göre kayıtlarınızı Amortisman Hesaplama Programına otomatik aktarabilmektedir.

Analitik Muhasebe Otomasyonu ile Entegrasyon

Giriş ve çıkış taşınır işlem fişleri, muhasebe sistemine otomatik aktarılarak, taşınır kayıtlarıyla muhasebe kayıtlarının denkliği sağlanmış olup kullanıcı hatalarını en aza indirgemektedir.

Hesap Kodlarının Otomatik Güncellenmesi

Hesap kodlarında yapılan değişikler programa anında uygulanarak güncel kodlarla TİF’lerinizi oluşturabilirsiniz.
Scroll to Top